پوزش بیماری مشاهده رسانه ها استان یزد

پوزش: بیماری مشاهده رسانه ها استان یزد رسانه ملی دامپزشکی مشاهده تب کریمه کنگو گزارش حوزه کاری

گت بلاگز اخبار بین الملل عکس) + محل نگهداری زنان و فرزندان اعضای داعش در جنوب موصل عراق (

بیش از 1300 نفر از اعضای خانواده های داعش در اردوگاهی در جنوب شهر موصل عراق نگهداری می شوند. 

عکس) + محل نگهداری زنان و فرزندان اعضای داعش در جنوب موصل عراق (

محل نگهداری زنان و فرزندان اعضای داعش در جنوب موصل عراق (+عکس)

عبارات مهم : ترکیه

بیش از 1300 نفر از اعضای خانواده های داعش در اردوگاهی در جنوب شهر موصل عراق نگهداری می شوند.

به گزارش عصر کشور عزیزمان ایران به نقل از “سی ان ان ترک” افراد ساکن در این اردوگاه از زنان و فرزندان ستیزه جویان داعش هستند که بعضی از آنها در جنگ آزادسازی موصل کشته شده است و بعضی دیگر گریخته اند.

این 1300 نفر از 13 ملیت متفاوت هستند و بسیاری از آنها از شهروندان ترکیه می باشند.

عکس) + محل نگهداری زنان و فرزندان اعضای داعش در جنوب موصل عراق (

خروج افراد ساکن در این اردوگاه از آن ممنوع بوده و ترتیبات امنیتی مشکل جهت آن حاکم است.

تصاویر زیر از اردوگاه استقرار اعضای خانواده داعش در جنوب موصل است.

بیش از 1300 نفر از اعضای خانواده های داعش در اردوگاهی در جنوب شهر موصل عراق نگهداری می شوند. 

عکس) + محل نگهداری زنان و فرزندان اعضای داعش در جنوب موصل عراق (

بیش از 1300 نفر از اعضای خانواده های داعش در اردوگاهی در جنوب شهر موصل عراق نگهداری می شوند. 

واژه های کلیدی: ترکیه | ممنوع | فرزندان | نگهداری | اردوگاه | خانواده | اخبار بین الملل

عکس) + محل نگهداری زنان و فرزندان اعضای داعش در جنوب موصل عراق (

عکس) + محل نگهداری زنان و فرزندان اعضای داعش در جنوب موصل عراق (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog